Concert tháng 6 và bế mạc Trại hè Seedlink 2019

Một số hình ảnh Concert tháng 6 và Bế mạc Trại hè Seedlink 2019

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Concert tháng 6 và bế mạc Trại hè Seedlink 2019