SEEDLINK - CONCERT MÙA ĐÔNG THÁNG 1 NĂM 2019

Một số hình ảnh của các lớp Piano, Kèn Clarinet,Violin, Guitare, Thanh nhạc, Cảm thụ Âm nhạc và Múa trong buổi biểu diễn Seedlink - Concert Mùa đông ( Tháng 1 /2019)

 

 

🌺Một số hình ảnh của các lớp Piano, Kèn Clarinet,Violin, Guitare, Thanh nhạc, Cảm thụ Âm nhạc và Múa trong buổi biểu diễn Seedlink - Concert Mùa đông ( Tháng 1 /2019)