Thư Viện Điện Tử

Seedlink có một thư viện nhỏ dành cho các em học sinh và các vị phụ huynh nhắm giúp cho các em có một số tài liệu tham khảo để hỗ trợ cho việc dạy dỗ con em mình ở gia đình, nhà trường, xã hội.

1.Giáo trình, giáo án về chuyên môn nghệ thuật, kỹ năng sống, tài liệu tham khảo
2.Sách tham khảo về âm nhạc, nghệ thuật trong và ngoài nước
3.Các đầu sách về giáo dục : Truyện, Truyện Tranh
4.Các đầu sách về nghiên cứu
 
Ngoài ra Seedlink cũng lập thư viện điện tử giúp các phụ huynh học sinh tham khảo để tìm hiểu thêm về việc học tập của con em mình ở Seedlink, hiểu thêm về các hoạt động đối ngoại, tham quan, du lịch, biểu diễn, câu lạc bộ âm nhạc gia đình, tin tức âm nhạc thế giới.