Seedlink chúc mừng các học sinh đã đạt giải trong cuộc thi Festival Piano 2016

Giải nhất - Nguyễn Minh Trang ( Ngoài cùng bên trái)

- Giải nhất : Nguyễn Minh Trang 9 tuổi ( Ngoài cùng bên trái) 

- Giải nhất: Nguyễn Tuấn Phước 11 tuổi ( Đứng  thứ 4 từ trái sang )

 

 

Giải 3  - Nguyễn Đỗ Quý Linh 12 tuổi ( Ngoài cùng bên trái)

Giải ba: Nguyễn Đỗ Quý Linh 12 tuổi ( Ngoài cùng bên trái)

Seedlink chúc mừng các học sinh đã đạt giải trong cuộc thi Festival Piano 2016