Giới thiệu

  • Sự ra đời của Seedlink

    Người khai sinh ra Seedlink không phải ai xa lạ mà chắc chắn các vị phụ huynh học sinh cũng đã rất quen biết. Đó chính là ca sỹ - nghệ sĩ Piano - Giảng viên của học viện âm nhạc quốc gia : Thùy Dung.

  • Đến với SEEDLINK - Học sinh sẽ được những gì:

    Qua một thời gian nhất định như từng tháng, từng quý, chính học sinh cũng thấy rõ sự tiến bộ của mình để học sinh tự tin hơn và say sưa học tập hơn, cũng như phụ huynh học sinh thấy được kết quả học tập của con em mình mà phấn khởi và yên tâm đầu tư cho con học tập.

  • Mô hình đào tạo

    Mô hình đào tạo của Seedlink: Chính quy và phi chính quy, dài hàn và ngắn hạn (tùy theo đối tượng học)