Mô hình đào tạo

Tiêu chí đào tạo của Seedlink: Chất lượng cao

Mô hình đào tạo của Seedlink: Chính quy và phi chính quy, dài hàn và ngắn hạn (tùy theo đối tượng học)

Chương trình đào tạo của Seedlink: Chọn lọc bổ sung các chương trình trong và ngoài nước để có một chương trình thích hợp nhất cho các đối tượng học, đặc biệt là trẻ em.

Cơ sở đào tạo của Seedlink: Khang trang hiện đại, đầy đủ những tiện nghi như nhạc cụ, máy móc ... phục vụ dạy và học.

Đội ngũ giảng viên: Tâm huyết yêu nghề, yêu trẻ, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy âm nhạc và nghệ thuật
Trong quá trình đào tạo, Seedlink liên tục cập nhật và bổ sung các giáo trình mới để có một chương trình đào tạo tốt nhất trong việc giáo dục âm nhạc, nghệ thuật