SEEDLINK CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2016

1. NGUYỄN TUẤN PHƯỚC 11 tuổi - THỦ KHOA Piano JAZZ - Học viện Âm nhạc QGVN.


2. NGUYỄN MINH TRANG 9 tuổi  - Khoa PIANO Cổ điển - Học viện Âm nhạc QGVN.


3. TRẦN HUY ANH 14 tuổi  -  Khoa KEYBOARD - Học viện Âm nhạc QGVN.


4. ĐẶNG YẾN NHI 10 tuổi - Khoa kèn CLARINET - Học viện Âm nhạc QGVN.

 

5. NGUYỄN HÀ TRUNG - Khoa Thanh nhạc - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

 

6. TRỊNH PHÚ HIỆP 20 tuổi - 2 trường Nghệ thuật chuyên nghiệp:


 - Trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NT TRUNG ƯƠNG khoa Piano


 - Trường CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI khoa Nhạc cụ Phương Tây.