Khi nào nên học Hát ( Thanh nhạc) cá nhân:

Sau 15 tuổi là giọng hát trẻ thay đổi. Giọng Nam bắt đầu vỡ giọng ( thấp hơn, ồm ồm). Từ tuổi này trong kỹ thuật hát bắt đầu phân ra giọng nam trung, nam trầm, nam cao. Giọng Nữ cũng xác định mầu giọng nữ cao, nữ trung, nữ trầm. Vậy ở tuổi này mỗi học sinh cần 1 sự hướng dẫn về kỹ thuật khác nhau để phát huy hết sở trường giọng hát của mình. Đồng thời xử lý tình cảm, các kỹ thuật cũng được nâng cao để đáp ứng các bài hát theo lứa tuổi