Nên học Hát bao nhiêu buổi một tuần:

+ Với trẻ em từ 4 – 14 tuổi nên học các lớp tập thể, 1 hoặc 2 buổi 1 tuần là hợp lý để các con kịp thuộc bài, nắm vững cách biểu cảm.

+ Với các lớp cá nhân, tuần 1 đến 2 buổi tùy theo nhu cầu của học viên.