Trẻ em nên học Hát từ mấy tuổi

Nên bắt đầu học Hát khi bước sang tuổi thứ 4. Ở lứa tuổi này trẻ đã hình thành một số nhận thức, bắt đầu phân biệt được âm điệu cao, thấp và đáp ứng được yêu cầu của các giai điệu , bài hát. Sự thú vị trong mỗi bài hát làm cho trẻ hứng thú và tích cực vận động trí nhớ để thuộc bài. Các yêu cầu trong cách xử lý bài hát cũng đã được trẻ tiếp thu. Sắc thái, biểu cảm to nhỏ, những đoạn hát nẩy, hát liền trẻ bắt đầu nhớ và 4 tuổi là thời điểm thích hợp nhất để trẻ bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật ca hát.