Nên học Múa từ mấy tuổi:

Nên bắt đầu học Múa khi bước  sang tuổi thứ 4. Ở lứa tuổi này trẻ đã hình thành một số nhận thức. Sự phát triển của cơ thể bắt đầu đáp ứng được với các động tác múa cơ bản. Hơn nữa, khi học múa từ lứa tuổi nhỏ, sẽ dễ dàng cho các động tác khó  về giải phóng hình thể như: Xoạc 180 độ , uốn cầu vồng .... Điều mà sau 10 tuổi, trẻ sẽ đáp ứng rất khó khăn, thậm chí một số bé không thể làm được.