Xác định và đầu tư nghề nghiệp:

Phát hiện nhiều tài năng từ nhỏ để hướng nghiệp hoặc xác định con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Đến lứa tuổi quy định, trẻ có thể theo học chuyên nghiệp tại Trường Múa Việt Nam, trở thành các vũ công Dance Sport hoặc các nghệ sỹ Hip hop